มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กรฯ

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมกฎหมายกับการปฎิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมกฎหมายกับการปฎิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Loading

Read more

“สิงห์อาสา” บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมสร้างรายได้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้

Loading

Read more

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้ารับมอบ ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2565 สาขาบริการวิชาการแก่สังคมโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

Loading

Read more

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชทานวโรกาส ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

Loading

Read more