Select Page

ผลงานนักศึกษาและอาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow’s Audit Hackathon

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow’s Audit Hackathon

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow's Audit...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์...

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี...

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ แสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หม่วยนอก นางสาวผลิตา มากโภคา และนายโอเวอร์มา บุญจันดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชม นางสาวอรุณี กฤตประโยชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าได้ และส่งมอบให้กับเจ้าของ นางสาวขวัญพร แก้วสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ...