มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี
แหล่งวิทยาการเฉพาะทางชั้นสูง มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครใต้
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2495
1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
ก่อตั้ง พ.ศ.2526
1