รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน หอพักนักศึกษา (UTK DORMITORY) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน หอพักนักศึกษา (UTK DORMITORY) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการแก่นักศึกษา ที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา UTK DORMITORY ดังนี้ ๑. รายละเอียดประเภทกิจการ ๑.๑ พื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ ๕๙ ตารางเมตร จำนวน ๑ พื้นที่ ๑.๒ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ ร้าน รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน หอพักนักศึกษา (UTK DORMITORY)   33 total views, 0 views today

33 total views, 0 views today

การรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ (รอบที่ 2) 25 total views, 0 views today

25 total views, 0 views today

รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (รอบที่ ๒) และประกาศฯ เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (รอบที่ ๒) และประกาศฯ เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182 รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (รอบที่ ๒) 23 total views, 0 views today

23 total views, 0 views today

ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ หากรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๘๒ ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 67 total views, 0 views today

67 total views, 0 views today

ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่2) หากกรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๘๒ ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่2) 107 total views, no views today

107 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 211 total views, 0 views today

211 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 425 total views, 0 views today

425 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งวิชาการ 368 total views, 0 views today

368 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา 82 total views, 0 views today

82 total views, 0 views today

รับสมัคผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัคผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่ ๒) และประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182 รับสมัคผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่ ๒) 219 total views, 0 views today

219 total views, 0 views today

1 2 3 23