ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการผสมเครื่องดื่ม โครงการสิงห์อาสา สร้างงานสร้างอาชีพ รุ่นที่ 2

 126 total views,  1 views today

 126 total views,  1 views today

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2565  129 total views,  1 views today

 129 total views,  1 views today

Read more

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา โอวหยางขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

 119 total views

 119 total views

Read more

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมเรียนรู้ทักษะงานบัตเลอร์เบื้องต้น “Nai Lert Junior Butler Camp”

 106 total views

 106 total views

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาชุมชน

 73 total views

 73 total views

Read more

ขอแสดงความยินดี กับองค์การนักศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการทำอาหารประจำถิ่น (แกงไตปลา)

 198 total views,  1 views today

 198 total views,  1 views today

Read more

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 169 total views,  1 views today

 169 total views,  1 views today

Read more