ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่าง เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2562 โดยจัดให้มีการอบรม จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการบริการตรวจสอบเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ๒. หลักสูตรการสร้างโมเดลเสมือนจริงสำหรับการนำเสนองานมืออาชีพ ๓. หลักสูตรมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของอนาคต ๔. หลักสูตรวิธีการสอนแนวใหม่ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียพร้อมใบสมัครตามเอกสารที่แนบ และเข้ารับการอบรม ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดหลักสูตร (Click) กำหนดการ (Click) 3,690 total views, 0 views today

3,690 total views, 0 views today

1 2 3 6