รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียด คลิกที่นี่

Loading

Read more

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2566

  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2566 —————————— นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ.2546) หรือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ(ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) กับมหาวิทยาลัยในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ให้ดำเนินการขั้นตอนการขอผ่อนผันฯ ตามขั้นตอน 1

Loading

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด ดังนี้ รายชื่อผู้สมัครกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ดาวน์โหลด

Loading

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด ดังนี้ รายชื่อผู้สมัครกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง (.docx) ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง (.pdf)

Loading

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Loading

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Loading

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Loading

Read more

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง กำหนดการเลือกตั้ง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การรับสมัครและการเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง

Loading

Read more