ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันพานพุ่ม และพานบายศรีเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดแข่งขันพานพุ่ม และพานบายศรีเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตามรายละเอียด  718 total views,

 718 total views,  1 views today

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 และ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

 743 total views,  1 views today

Read more

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่  252 total views,  1 views today

 252 total views,  1 views today

Read more

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

 169 total views,  1 views today

 169 total views,  1 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่  146 total views

 146 total views

Read more

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผลคัดเลือกบุคคล  168 total views

 168 total views

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด คลิกที่นี่  218 total views,  1 views today

 218 total views,  1 views today

Read more

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่  51 total views

 51 total views

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่  202 total views

 202 total views

Read more