รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน หอพักนักศึกษา (UTK DORMITORY) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน หอพักนักศึกษา (UTK DORMITORY) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการแก่นักศึกษา ที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา UTK DORMITORY ดังนี้ ๑. รายละเอียดประเภทกิจการ ๑.๑ พื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ ๕๙ ตารางเมตร จำนวน ๑ พื้นที่ ๑.๒ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ ร้าน รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน หอพักนักศึกษา (UTK DORMITORY)   35 total views, 0 views today

35 total views, 0 views today

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุกคน) จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น!!! ผ่าน ทาง https://sites.google.com/mail.rmutk.ac.th/welcomefreshmenutk และนักศึกษาจะต้องทำแบบประเมินความรู้ หลังจากเรียนรู้ โดยจะต้องผ่าน 70% ขึ้นไป ถึงจะผ่านการปฐมนิเทศ และจะได้รับเกียรติบัตร รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (ผ่านทางอีเมล) โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) และบันทึกลงใน Activity Transcript ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด *** ขอให้นักศึกษา ศึกษารายละเอียดในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์) ให้ละเอียดก่อนทำการปฐมนิเทศ เพื่อประโยชน์ และรักษาสิทธิของนักศึกษา 280 total views, 0 views today

280 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 ณ งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

**รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563** ——————————————————- ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 ณ งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ** รายงานตัวและปฐมนิเทศ ** #ทุกคน #พร้อมสวมเครื่องแบบวิชาทหารให้เรียบร้อย #หากไม่มาในวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดจะไม่ได้เข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษาดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดี-รังสิต – นศท.ชั้นปี 1,2,4 เริ่มเวลา 07.30 – 12.00 น. – นศท.ชั้นปี 3,5 เริ่มเวลา 12.30 – 17.00 น. รายละเอียดการสมัคร >> https://drive.google.com/file/d/1zI-D3RgyyDam0hzeQbBhpIkYZbMGxTyz/view สอบถามเพิ่มเติม […]

119 total views, 0 views today

การรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ (รอบที่ 2) 26 total views, 0 views today

26 total views, 0 views today

รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (รอบที่ ๒) และประกาศฯ เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (รอบที่ ๒) และประกาศฯ เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182 รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (รอบที่ ๒) 23 total views, 0 views today

23 total views, 0 views today

ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ หากรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๘๒ ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 67 total views, 0 views today

67 total views, 0 views today

เปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ Covid-19

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ Covid-19 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1,090 total views, 0 views today

1,090 total views, 0 views today

ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่2) หากกรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๘๒ ผลการการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (รอบที่2) 108 total views, 0 views today

108 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 212 total views, 0 views today

212 total views, 0 views today

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 227 total views, 0 views today

227 total views, 0 views today

1 2 3 30