ครูช่างอาสา พัฒนาผู้สูงวัยด้วยศิลปะ ดนตรีและการเต้นรำ บำรุงสมองรู้เท่าทันและฉลาดรู้โลกดิจิทัล

        ระหว่างวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุลและ
อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นคณะวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ มัคคุเทศก์กับการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการมัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร