“สิงห์อาสา” บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมสร้างรายได้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้

Loading