อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้ารับมอบ ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2565 สาขาบริการวิชาการแก่สังคมโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 215 total views,  2 views today