กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชทานวโรกาส ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

 177 total views,  1 views today