ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หารือความร่วมมือเกี่ยวกับผู้สูงวัย ร่วมกับ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 154 total views,  1 views today