มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ) หลักสูตรนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 2564 The Most Popular Universities in Thailand 2021 โดยมีผลการสำรวจอยู่ในลำดับที่ 8ดำเนินการสำรวจโดย : สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education

 462 total views,  2 views today

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.กรุงเทพ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

 796 total views,  1 views today

 796 total views,  1 views today

Read more

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ และด้านเครื่องหมายการค้า แก่ผู้ประกอบการ 5

 836 total views

Read more

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5 (ถ่ายทอดสด) สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตผลงานกระทงลอยและสอนการประดิษฐ์กระทงลอยที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

Read more

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ อาจารย์ณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมนักศึกษาตัวแทนสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู” ดำเนินรายการโดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ซึ่งมีอาจารย์พัชรพร เวียงวีระชาติ

Read more

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ร่วมสนทนาให้ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ หัวข้อ “Live ให้ Smooth กับ 2 Guru”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท SmartCam 1988 ให้เข้าร่วมสนทนาและตอบคำถามในรายการสด (Live Streaming) หัวข้อเรื่อง “Live ให้ Smooth กับ 2

Read more

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ร่วมสนทนาให้ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ หัวข้อ “คุยกันเรื่อง Live จากสองผู้เชี่ยวชาญ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท SmartCam 1988 ให้เข้าร่วมสนทนา ในรายการสด หัวข้อ “คุยกันเรื่อง Live จากสองผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์สดผ่านเครือข่าย (Live Streaming)

Read more