ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ และด้านเครื่องหมายการค้า แก่ผู้ประกอบการ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วโชติกา ผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบภูฏาน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามผลิตภัณฑ์ผ้าปักบ้านหนองลิง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และผลิตภัณฑ์หมี่เตี๊ยวทำมือ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 837 total views,  1 views today