มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ) หลักสูตรนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 2564 The Most Popular Universities in Thailand 2021 โดยมีผลการสำรวจอยู่ในลำดับที่ 8
ดำเนินการสำรวจโดย : สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) / www.thaitopu.com

Loading