ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุม กับ สมาคมมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (ADRI)

วันที่ 27 เมษายน 2562 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุม กับ สมาคมมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (ADRI) และได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในหัวข้อ Industrail 4.0 รับใบประกาศนียบัตร ในฐานะ เครือข่าย ดีเด่น และลงนามความร่วมมือ การจัด international conference ณ ประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 229 total views, 0 views today

229 total views, 0 views today

1 2 3 5