ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุม กับ สมาคมมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (ADRI)

วันที่ 27 เมษายน 2562 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุม กับ สมาคมมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (ADRI) และได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในหัวข้อ Industrail 4.0 รับใบประกาศนียบัตร ในฐานะ เครือข่าย ดีเด่น และลงนามความร่วมมือ การจัด international conference ณ ประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 48 total views, 0 views today

48 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย UMAHA -YPS Universitas Maarif Hasyim Latif

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น อธิการบดี ดร สุกิจ นิตินัย ได้รับเชิญให้ไปร่วมลงนาม mou กับมหาวิทยาลัย UMAHA -YPS Universitas Maarif Hasyim Latif ในการวิจัย short course และการศึกษาระดับปริญญาโท ณ เมืองสุระบายา East Java ประเทศอินโดนีเชีย 40 total views, 0 views today

40 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ MOU กับมหาวิทยาลัย Qingdao Agriculture University มณฑล ชานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ลงนามมือ ด้านความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน อาจารย์ งานวิจัย short course และ tourism กับมหาวิทยาลัย Qingdao Agriculture University จากมณฑล ชานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 48 total views, 0 views today

48 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุเทพ ลงนาม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University จาก มณฑล ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 24 เมษายน 2562- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุเทพ ลงนาม ความร่วมมือทางการศึกษาในการจัด short course วัฒนธรรมไทย และ การท่องเที่ยว และความร่วมมือ หลักสูตร IBM โครงการ 2+2 มหาวิทยาลัย Yuxi Normal University จาก มณฑล ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 42 total views, 0 views today

42 total views, 0 views today

1 2 3 4