รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์
(นำเสนอวิสัยทัศน์ วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องห้องประชุม L401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
1. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปะศาสตร์
2. ผู้สมัครหมายเลข ๑ – ๕
3. กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1,940 total views, 0 views today