ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการตลาดนัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการตลาดนัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการตลาดนัด

247 total views, 0 views today