รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รถออกเดินทางหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เวลา 06.00 น.
หมายเหตุ :
มีรายชื่อท่านใดตกหล่น หรือพิมพ์ชื่อไม่ถูกต้อง แจ้งมาได้ที่ กลุ่มงานยานพาหนะ 7125

รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561


1,703 total views, 0 views today