ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” ออกอากาศทางช่อง TGN

วันที่ 28 กันยายน 2561- ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” ซึ่งออกอากาศทางช่อง TGN โดยวันนี้เป็นการบันทึกเทปสัมภาษณ์เทปแรก เปิดรายการด้วยการสัมภาษณ์ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในประเด็น ของแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของ utk จากวันนี้สู่อนาคต ในตลาดแรงงาน และแนะนำหลักสูตรที่เปิดใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมและกล่าวถึงหลักสูตรเก่าที่สร้างชื่อเสียงและทรงคุณค่า

จากนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ถึงแรงบันดาลใจ และเส้นทางในอนาคต หลังจากเรียนจบจาก UTK ราชมงคลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังเป็นการบันทึกเทปการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างสำรวจและ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ซึ่งเป็น 2 สาขาวิชาที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ UTK ราชมงคลกรุงเทพ

เข้าชมภาพบรรยาการ การบันทึกเทปรายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ”

460 total views, 0 views today