ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “2nd Student Summer Camp 2018”

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “2nd Student Summer Camp 2018”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมอาเซียนกับเพื่อนจากประเทศลาว (National University of Laos) และเวียดนาม (Ho Chi Minh City University of Science และ An Giang University)

กิจกรรม::
12 พ.ย. 61 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และงานเลี้ยงต้อนรับ
13 พ.ย. 61 พิธีเปิด ฟังบรรยายภาษาไทยวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติการการทำอาหารไทย; ต้มยำกุ้ง ลูกชุบ ข้าวต้มมัด
14 พ.ย. 61 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมกลุ่มสร้างทีม จ. สมุทรสงคราม
15 พ.ย. 61 ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ อุทยานรัชกาลที่ 2 จ. สมุทรสงคราม
16 พ.ย. 61 รายงานกิจกรรมกลุ่ม สรุปผลการดำเนินงาน พิธีปิด

ค่าสมัคร
สำหรับนักศึกษา มทรก. 200 USD อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทรก. 300 USD
นศ. มหาวิทยาลัยที่ไม่มี MOU 250 USD อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มี MOU 350 USD
(รวมค่าที่พัก อาหาร และค่าเดินทางระหว่างการดำเนินงานโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับนศ. ต่างชาติ)
ติดต่อขอรายละเอียดการสมัคร::
คุณขนิษฐา (อุ้ม) สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
FB:: Asean Student Summer Camp 2018
รายละอียดเพิ่มเติม:: เว็บไซต์และเฟสบุคของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมัครวันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2561


903 total views, 0 views today