แบบตอบรับและลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จัดงานสังสรรค์บุคลากร “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินงาน ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานและตอบรับการเข้าร่วมงานในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร (โต๊ะจีน) ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

แบบตอบรับและลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” (CLICK)

725 total views, 0 views today