รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด ดังนี้ รายชื่อผู้สมัครกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง (.docx) ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง (.pdf)

Loading

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักนิติการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักนิติการ >>รายละเอียด <<

Loading

Read more

รับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะมีการรับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ – สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเอง – เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Loading

Read more

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2565 เพื่อแถลงกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนองบดุลในปี 2562-2565 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ในวันที่ 27 เมษายน

Loading

Read more

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 9652

Loading

Read more

รับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 9652

Loading

Read more

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่

Loading

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักนิติการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักนิติการ รายละเอียด คลิกที่นี่

Loading

Read more