กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

2,906 total views, 0 views today