สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ผลิตผลงานซุ้มดอกไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ” บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์ “

          สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ รูปงาม หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ได้รับเกียรติให้ร่วมผลิตผลงานดอกไม้ไทย บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์ ซุ้มดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจาก คุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ           งานศิลปะอันวิจิตรงดงามชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ไทยนานาชนิด ดอกรวงผึ้ง รังสรรค์โดยใช้ผ้าแทนดอกไม้สด โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานดอกไม้ไทยแบบดั้งเดิม ได้แก่ การพับใบตองเพื่อสร้างกลีบดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคการร้อยตาข่ายดอกไม้ไทยอันประณีต
งดงาม บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์ ซุ้มดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” จะจัดแสดง ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน ชั้น M ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป