เปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ Covid-19

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ Covid-19

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


1,091 total views, 0 views today