จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 8 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนกันยายน 2563

จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 8 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนกันยายน 2563 179 total views, no views today

179 total views, no views today

จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

จุลสาร Inside UTK Rajamangala Krungthep ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 42 total views, 0 views today

42 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่า 565 total views, no views today

565 total views, no views today

ขอเชิญเข้าชมผลงานหนังสั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโครงการฉายภาพยนค์ “มาหาหนัง”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ขอเชิญเข้าชมผลงานหนังสั้น ในโครงการฉายภาพยนค์ “มาหาหนัง” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น ผ่านกิจกรรมการชมภาพยนตร์สั้นและการแลกเปลี่ยนเสวนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อนักศึกษา ผู้ชม และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่มีค่าใช้จ่าย”   581 total views, 0 views today

581 total views, 0 views today

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 677 total views, no views today

677 total views, no views today

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด คลิกที่นี่ 683 total views, no views today

683 total views, no views today

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2287 9600 ต่อ 7262 และ 09 9883 5158 กำหนดการประกวด ระเบียบการประกวดเทพบุตร ปี 2563 ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ปี 2563 ระเบียบการประกวดกระทง 2563 ใบสมัครทำกระทง ใบสมัครเทพบุตร ใบสมัครนพมาศ 2,503 total views, 0 views today

2,503 total views, 0 views today

1 2 3 4 5 29