แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปรกาศ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และ กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

748 total views, 0 views today