ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบทีม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบทีม) ตามข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

209 total views, 0 views today