ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ 16 มกราคม “เชิดชูเกียรติความเป็นครู”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 16 มกราคม “เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” พร้อมชมการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรมของครู” โดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง


183 total views, 0 views today