ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTOEIC แนวใหม่”

คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ โดยงานบริการวิชาการและฝึกอบรม L-Arts ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTOEIC แนวใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 08 6500 9510 (ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ)


482 total views, 0 views today