ขอเชิญร่วมงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญร่วมงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้องาน “Business Innovation” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานของคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ อย่างเต็มความสามารถ


 รายละเอียดการจัด
กำหนดการจัดงาน
เว็บไซต์การจัดงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” 

 

935 total views, 0 views today