มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 257 total views,  1 views today