ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 และ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตามรายละเอียด