ขอเชิญชวนนักศึกษา ทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญชวนนักศึกษา ทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


จากสถานการณ์เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยฯจึงขอสำรวจความคิดเห็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพหากยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์


Click พื่อเข้าทำแบบสอบถาม >> http://gg.gg/ie3kw

1,562 total views, 0 views today