ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง หรือสมทบเงินสนับสนุน ตามกำลังศรัทธา เพื่อจะซื้อสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

388 total views, 0 views today