ประกาศรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ

ประกาศรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆและประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ประจำโรงอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182

ประกาศ (Click)

226 total views, 0 views today