คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกชั้นปี

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกชั้นปี โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษานี้มีโครงการอบรมดังนี้

1. Successful Reading and Communication Strategies
2. How to get a job: Preparation for Job Hunting
3. English for Everyday Communication
4. English in Business Services

โดยภาคการศึกษานี้มีวิทยากรมากความสามารถมาให้ความรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ ฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของโลกการทำงาน และเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รีบคว้าโอกาสไว้นะครับ
ปล. สำรองที่นั่งแล้วอย่าลืมรอรับอีเมลยืนยันนะครับ


 666 total views,  1 views today