ลดอัตราค่าบริการห้องพักในระดับพรีเมี่ยม (ฉบับที่ ๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ลดอัตราค่าบริการห้องพักในระดับพรีเมี่ยม (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง ลดอัตราค่าบริการห้องพักในระดับพรีเมี่ยม (ฉบับที่ ๒)

 176 total views,  1 views today