ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2287 9600 ต่อ 7262 และ 09 9883 5158
กำหนดการประกวด
ระเบียบการประกวดเทพบุตร ปี 2563
ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ปี 2563
ระเบียบการประกวดกระทง 2563
ใบสมัครทำกระทง
ใบสมัครเทพบุตร
ใบสมัครนพมาศ2,503 total views, 0 views today