ขอเชิญเข้าชมผลงานหนังสั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโครงการฉายภาพยนค์ “มาหาหนัง”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ขอเชิญเข้าชมผลงานหนังสั้น ในโครงการฉายภาพยนค์ “มาหาหนัง”

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น ผ่านกิจกรรมการชมภาพยนตร์สั้นและการแลกเปลี่ยนเสวนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อนักศึกษา ผู้ชม และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่มีค่าใช้จ่าย”


 

581 total views, 0 views today