ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัคร วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสร์ (แบบ คสค. 1)
3. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. 2)
4. คุณสมบัติของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. 3)
5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. 4.1) ไฟล์ PDF / ไฟล์ World
6. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. 4.2) ไฟล์ PDF / ไฟล์ World
7. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. 5) ไฟล์ PDF / ไฟล์ World
8. หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. ๖)

 464 total views,  1 views today