อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5 (ถ่ายทอดสด) สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตผลงานกระทงลอยและสอนการประดิษฐ์กระทงลอยที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *