แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  136 total views, 0 views today

136 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 2.เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันพิจารณากลั่นกรองและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 189 total views, 0 views today

189 total views, 0 views today

ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุม กับ สมาคมมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (ADRI)

วันที่ 27 เมษายน 2562 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมประชุม กับ สมาคมมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (ADRI) และได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในหัวข้อ Industrail 4.0 รับใบประกาศนียบัตร ในฐานะ เครือข่าย ดีเด่น และลงนามความร่วมมือ การจัด international conference ณ ประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 25 total views, no views today

25 total views, no views today

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย UMAHA -YPS Universitas Maarif Hasyim Latif

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น อธิการบดี ดร สุกิจ นิตินัย ได้รับเชิญให้ไปร่วมลงนาม mou กับมหาวิทยาลัย UMAHA -YPS Universitas Maarif Hasyim Latif ในการวิจัย short course และการศึกษาระดับปริญญาโท ณ เมืองสุระบายา East Java ประเทศอินโดนีเชีย 21 total views, no views today

21 total views, no views today

1 2 3