โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์   120 total views, 0 views today

120 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 79 total views, 0 views today

79 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 77 total views, 0 views today

77 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล 60 total views, 0 views today

60 total views, 0 views today

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  13,615 total views, 0 views today

13,615 total views, 0 views today

การแบ่งกลุ่มถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งกลุ่มถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Click) 1,179 total views, 0 views today

1,179 total views, 0 views today

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งที่ 1/2562 รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ 281 total views, 0 views today

281 total views, 0 views today

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ.2542 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร เดือนเมษายน 2563 ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถส่งหลักฐาน ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 รายละเอียดขั้นตอนการขอผ่อนผัน (Click) ดาวโหลดใบคำร้องทั่วไป (Click) 1,179 total views, 0 views today

1,179 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 153 total views, 0 views today

153 total views, 0 views today

1 2 3 6