ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ แสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หม่วยนอก นางสาวผลิตา มากโภคา และนายโอเวอร์มา บุญจันดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย FFF Young Designer Award 2020 จัดโดย ชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา The Street Hall ชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อาจารย์อ้อยใจ เลิศล้ำ อาจารย์สุภาพร ตาไข และอาจารย์ชฎาพร จันทร์พันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการออกแบบผลงาน

ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ หม่วยนอก ได้เป็นตัวแทนของทีม รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่านอธิการบดี และคณบดี ณ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *