รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน UTK DORMITORY ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการแก่นักศึกษา ที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา UTK DORMITORY ดังนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน UTK DORMITORY

 923 total views,  1 views today