สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ อาจารย์ณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมนักศึกษาตัวแทนสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู” ดำเนินรายการโดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ซึ่งมีอาจารย์พัชรพร เวียงวีระชาติ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจอาหาร เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักศึกษา

ทั้งนี้ รายการ “คุกกิ้ง กูรู” กำหนดออกอากาศ ทางช่องเวิร์คพอยท์ทีวี หมายเลข 23 ทุกวันอังคาร เวลา 15.20 -15.50 น. โดยการถ่ายทำรายการของสาขาวิชาธุรกิจอาหาร จะออกอากาศในวันที่ 3, 10, 17 และ 24 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *