โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการทดสอบตลาด “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม” ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์มะพร้าวไทย จับไอเดียใส่เกียร์ให้มะพร้าว” โดยมี ท่านชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมสินค้าจากชุมชนที่ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัย และให้กำลังใจคณะผู้ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวฯ ได้มีกำหนดการจัดอบรมบริการวิชาการ ให้กับชุมชน ระหว่างวันที่ 3 -29 สิงหาคม 2563 จำนวน 4 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก กิจกรรมกลุ่มอาหาร กิจกรรมกลุ่มเครื่องดื่ม และ กิจกรรมกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยใช้วัสดุหลักคือมะพร้าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *