อ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง บันทึกเทปรายการวิทยุ RMUT TALK ในประเด็นการจัดโครงการ “สิงห์อาสา สร้างอาชีพ” หลักสูตรเครื่องดื่ม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการวิทยุ RMUT TALK ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz (ถนนวิภาวดีรังสิต) ในประเด็นการร่วมมือกับสิงห์อาสา จัดโครงการ “สิงห์อาสา สร้างอาชีพ” หลักสูตรเครื่องดื่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและแนะนำเคล็ดลับการขายสร้างกำไรในยุค NEW NORMAL โดยมี ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ และ คุณปิยะพงษ์ เคนทวาย เป็นผู้ดำเนินรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *