ผอ.สถาบันศิลปวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการวิทยุ RMUT TALK ประชาสัมพันธ์งาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม เข้าบันทึกเทป สัมภาษณ์รายการวิทยุ rmut talk ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 mhz (ถนนวิภาวดีรังสิต) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี" ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ และ คุณอาทิตยา ปักกะทานัง เป็นผู้ดำเนินรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *